Od Rodzin Ukraińskich którymi się opiekujemy. To bardzo dobrzy i pracowici ludz…