Blog
Tylko z pomocą silnych można dopomóc słabym. Bertold Brecht

Tylko z pomocą silnych można dopomóc słabym. Bertold Brecht

Tylko z pomocą silnych można dopomóc słabym. Bertold Brecht

Fundacja Dotknij Pomocy, profile picture

Data: 2021-02-10 00:44:54

Źródło