Blog
Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej. Epikur (341-271 p. n. e)

Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej. Epikur (341-271 p. n. e)

Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej. Epikur (341-271 p. n. e)

Fundacja Dotknij Pomocy, profile picture

Data: 2021-02-10 02:10:48

Źródło