Blog
Nie wszystkie rozkazy należy wykonywać
 „Wysyłając dowódcę na wojnę, imperator przyklęknął i pocałował koło rydwanu. Oznacza…

Nie wszystkie rozkazy należy wykonywać „Wysyłając dowódcę na wojnę, imperator przyklęknął i pocałował koło rydwanu. Oznacza…

Nie wszystkie rozkazy należy wykonywać

„Wysyłając dowódcę na wojnę, imperator przyklęknął i pocałował koło rydwanu. Oznaczało to, że teraz dowódca sam będzie decydował, które rozkazy imperatora będzie wykonywał, a których – nie. Wojsko będzie daleko i gdy dowódca uzna, że wykonanie rozkazu zaszkodzi wojsku lub krajowi, będzie miał prawo odmowy. Nie może bowiem imperator wiedzieć o wszystkim i mieć pełne rozeznanie w sytuacji – takie, jakie będzie miał dowódca.
Pewnego razu jeden z wasali spóźnił się ze swoim oddziałem na pole walki i dowódca postanowił ukarać go śmiercią. Skazany dobrze znał imperatora, poprosił go więc o ułaskawienie. Imperator zgodził się i wysłał gońca do obozu dowódcy,… Więcej


Fundacja Dotknij Pomocy, profile pictureBrak dostępnego opisu zdjęcia.

Data: 2021-02-10 16:48:31

Źródło