Blog
Jeśli coś wydaje się łatwe, jest trudne. Jeśli coś wydaje się trudne, to jest niewykonalne, a jeśli coś wydaje się niewykonal…

Jeśli coś wydaje się łatwe, jest trudne. Jeśli coś wydaje się trudne, to jest niewykonalne, a jeśli coś wydaje się niewykonal…

Jeśli coś wydaje się łatwe, jest trudne. Jeśli coś wydaje się trudne, to jest niewykonalne, a jeśli coś wydaje się niewykonalne to potrafi to wykonać moja teściowa i to bez pomocy komputera. Z praw Murphy’ego

Fundacja Dotknij Pomocy, profile picture

Data: 2021-02-10 06:51:48

Źródło