Blog
Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Stefan kard. Wyszyński (1901 – 1981)

Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Stefan kard. Wyszyński (1901 – 1981)

Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Stefan kard. Wyszyński (1901 – 1981)

Fundacja Dotknij Pomocy, profile picture

Data: 2021-02-09 22:53:46

Źródło