Blog
Problemem naszego wieku nie jest bomba atomowa, lecz serce ludzkie.
 – Albert Einstein

Problemem naszego wieku nie jest bomba atomowa, lecz serce ludzkie. – Albert Einstein

Problemem naszego wieku nie jest bomba atomowa, lecz serce ludzkie.

– Albert Einstein


Fundacja Dotknij Pomocy, profile picture

Data: 2021-02-08 20:57:23

Źródło