Kochani! Jeśli nie wiecie jeszcze na jaki cel przekazać swój 1% podatku dochodo…