Dziś 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża.