Krew dla Żanuś !!!!! Plakat gotowy (Łukasz dzięki!) Udostępniajcie – do dzieła…