Fundacja „Dotknij Pomocy” pragnie przedstawić Państwu sprawozdanie z zebranych i…