Problemem naszego wieku nie jest bomba atomowa, lecz serce ludzkie. – Albert Ei…