Fundacja “Dotknij Pomocy” jest organizacją pożytku publicznego o nadanym nr KRS …