Konsultacje projektu rozporządzenia ws. RDPP – warsztat konsultacyjny