Mapa Kultury – Historia jednego obrazu: Rekonstrukcje wschodnie