„Podejmij wyzwanie” – muzycy, sportowcy i projektanci w kampanii Pepsi (wideo)