Senat za ratyfikacją konwencji antyprzemocowej. Ostateczna decyzja już tylko w rękach prezydenta…