Mapa Kultury – Pejzaż się zmienia! – warsztaty dla dzieci