Apel o pilną ratyfikację Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet…