Mapa Kultury – Nabucco Verdiego w Teatrze Wielkim w Łodzi