Mapa Kultury – Improwizacja wolna. Warsztaty ekspresji fizycznej i wokalnej