Ktoś miłowany tu przyjdzie – dobre obejmą nas ręce I będą nasze uśmiechy sreb…