Własną pomoc daj pierwszy; pomoc przyjaciela przyjmij na końcu. Przysłowie mongo…