W ramach pomocy krajom słabo rozwiniętym pieniądze biednych ludzi z bogatych kra…