Tylko z pomocą silnych można dopomóc słabym. Bertold Brecht