Sprawdzianem przyjaźni jest pomoc w przeciwnościach, i to bezwarunkowa. Mohandas…