Nie należy chełpić się tym, że ma się słuszność, bo to nie nasza zasługa, lecz p…