Krytykować może jedynie ten, kto posiada serce gotowe do niesienia pomocy. Willi…