Każdy, do kogo zwrócisz się o pomoc, nie zauważy tego – każdy nieproszony o radę…