Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci. Paulo Coe…