Inteligencja jest to zdolność, przy której pomocy pojmujemy ostatecznie, że wszy…