Im większa pomoc, tym większa niewdzięczność. Setanti