Często szuka się sensu życia przy pomocy bezsensownych metod. Aldous Huxley