Absurdalność daje się wyrazić tylko za pomocą humoru. Alfred Hitchcock (zw. Hitc…