Połowa rodziców bije swoje dzieci. Bo sami byli bici i nie potrafią wychowywać inaczej