Centrum Szkła Artystycznego i Muzeum – łódzkie ma pomysł