Centrum Szkła Artystycznego i Muzeum – łódzkie ma pomysł

głosujemy łódzke ma pomysł !!!!!

Centrum Szkła Artystycznego i Muzeum – łódzkie ma pomysł

We dworze ma powstać otwarty dla wszystkich dom pracy twórczej z warsztatami i jedyne w Polsce Centrum Szkła Artystycznego tworzone z wykładowcami ASP oraz muzeum ukazujące proces kształtowania się dworu polskiego od gródka rycerskiego z XIII-w. poprzez murowaną wieżę rycerską z XV w.…

Data: 2014-08-23 22:41:08

Źródło